Opłata za udział w festiwalu

Opłata za udział w I Międzynarodowym Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST 2016: 200 zł brutto

Dane do przelewu:

DOM KULTURY W TUCHOWIE
UL. CHOPINA 10
33 – 170 TUCHÓW

Tytuł przelewu: udział w wydarzeniu promocyjnym w Tuchowie w dniach 6-7.08.2016 r.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Tuchów 28 8627 0001 2002 9000 2834 0005

Wpłaty do 4.08.2016 r.

Rachunki zostaną wystawione i będą do odebrania w piątek i sobotę podczas festiwalu.