Festiwal

Regulamin uczestnictwa w II Międzynarodowym Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST w dniach 5-6 sierpnia 2017 r.

Organizatorzy:
Tarnowska Organizacja Turystyczna
Dom Kultury w Tuchowie
Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy

1. Warunkiem udziału w II Międzynarodowym Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST jest przesłanie do Organizatorów wypełnionego ZGŁOSZENIA UDZIAŁU na adres: promocja@tuchow.pl lub wypełnienie formularza on-line.
Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do wyczerpania powierzchni wystawowej, jednak nie dłużej niż do dnia 29 lipca 2016 r.

Wysłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w Festiwalu. Organizatorzy skontaktują się z uczestnikami i potwierdzą uczestnictwo w Festiwalu.

Organizator zastrzega sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie.

2. Prezentacje winnic, degustacje oraz sprzedaż wina oraz innych artykułów odbywać się będzie w amfiteatrze miejskim przy ul. Chopina w Tuchowie w dniu 6.08.2017 r. (od godz. 13:00 do 18:00).

3. Lokalizację i rozmieszczenie oraz rodzaj poszczególnych stanowisk wystawienniczych określa Organizator na podstawie kolejności napływu zgłoszeń oraz warunków technicznych terenu imprezy.
Organizator informuje, że sponsorzy Festiwalu oraz winnice biorące udział w II Międzynarodowym Konkursie Win TUCHOVINICONTEST 2017 posiadają pierwszeństwo w rezerwacji przestrzeni wystawowej.

4. Organizatorzy zapewniają zadaszone stoisko z dostępem do energii elektrycznej i podstawowym wyposażeniem (stół, krzesła).
Uwaga: należy zgłosić zapotrzebowanie na energię elektryczną w karcie zgłoszeniowej.

Wystrój stoiska oraz wszelkie dodatkowe wyposażenie zapewniają uczestnicy we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i eksponaty Wystawcy.
Za wszelkie rzeczy pozostawione na stoisku w trakcie II Międzynarodowego Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST odpowiada wyłącznie Wystawca.

5. Wystawca zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu zwiedzających.

6. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stanowisku. Działania promocyjne nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych wystawców oraz bezpiecznego poruszania się zwiedzających.

7. Opłata wpisowa wynosi 200 zł brutto od Wystawcy, płatne do 21 lipca 2017 na konto Organizatora.
DOM KULTURY W TUCHOWIE
UL. CHOPINA 10
33 – 170 TUCHÓW

Tytuł przelewu: udział w wydarzeniu promocyjnym w Tuchowie w dniu 6.08.2017 r.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Tuchów 28 8627 0001 2002 9000 2834 0005

Z opłaty wpisowej zwolnieni są sponsorzy oraz winiarze, którzy biorą udział w II Międzynarodowym Konkursie Win TUCHOVINICONTEST 2017 r. (zgłoszenie do konkursu minimum 4 win).

8. Wystawca przesyłający zgłoszenie powinien posiadać wpis do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

9. Winiarze chcący sprzedawać wino zobowiązani są do wystąpienia o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych do Urzędu Miejskiego w Tuchowie najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. – KLIKNIJ, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY.

Na stoisku, w widocznym miejscu, należy umieścić cennik poszczególnych win za butelkę i za określoną pojemność wina w kieliszku, np.: za 100 ml, 50 ml, itp.

Winiarze nie posiadający zezwolenia na sprzedaż mogą jedynie prowadzić degustację nieodpłatną dla uczestników imprezy. W tym przypadku sprzedaż wina w jakiejkolwiek formie jest surowo zabroniona. Nie zastosowanie się do w/w zakazu może skutkować wykluczeniem oraz sankcjami zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

10. Wszystkich winiarzy obowiązuje bezwzględny zakaz podawania i sprzedawania wina osobom poniżej 18 roku życia.

11. Wystawca zgłaszający się na imprezę jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie przez Organizatorów materiałów filmowych oraz fotograficznych, które bez ograniczeń będą mogły być wykorzystane w celach informacyjno – promocyjnych.

12. W przypadku rezygnacji z udziału Wystawca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora w formie pisemnej.

Do pobrania:
karta zgłoszenia uczestnictwa
formularz on-line