07 Cze

Jednorazowa sprzedaż alkoholu

Do pobrania:
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów) w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu pisma do urzędu). Po tym dniu wszystkie wnioski nie zostaną rozpatrzone w terminie umożliwiającym uzyskanie zezwolenia.

Opłatę administracyjną wynosząca 43,75 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 (BS w Bieczu Filia w Tuchowie).

Do wniosku należy dołączyć kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z odpowiednim dowodem potwierdzającym wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej za wydanie zezwolenia.

Aby ułatwić procedurę uzyskania zezwolenia, załączniki 1, 2 i 4 do wniosku – zgoda organizatora i właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych oraz szkic – zostaną dołączone do Państwa wniosku po jego wpływie do Urzędu Miejskiego.

01 Cze

Zaproszenie dla wystawców

Zwracam się z serdecznym zaproszeniem na III Międzynarodowy Festiwal Wina TUCHOVINIFEST 2018, który odbędzie się 5 sierpnia 2018 r. w Tuchowie.

Zeszłoroczne edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem i przypadły do gustu mieszkańcom regionu tarnowskiego. Tegoroczne wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania polskiego wina jeszcze szerszemu gronu miłośników wina.

Ruszyła rejestracja wystawców III Międzynarodowego Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST 2018.

Regulamin festiwalu dostępny jest na stronie: http://www.tuchovinifest.pl/festiwal/

Rejestracja on-line wystawców: https://goo.gl/forms/xin7DH6pLGinW5mn1

Winiarze prowadzący sprzedaż wina zobowiązani są do wystąpienia o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych do Urzędu Miejskiego w Tuchowie najpóźniej do 29 czerwca 2018 r.

Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy!